ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:00

2829

تهران

نشست(07:00)

18:05

287

تهران

نشست(18:15)

02:20

890

استانبول

طبق برنامه

06:55

620

تهران

طبق برنامه

08:50

7096

كيش

طبق برنامه

کرمانشاه
امروز: يكشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
17 °
23 °
9 °
24 Oct 2016
21 °
9 °
25 Oct 2016
20 °
7 °
26 Oct 2016
21 °
8 °
27 Oct 2016
22 °
8 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

مناسبت ها مناسبت ها

اخبار فرودگاه
۱ آبان ۱۳۹۵

حضور عضو هئيت مديره و مدير کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه کرمانشاه

حضور عضو هئيت مديره و مدير کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه کرمانشاه
۲۸ مهر ۱۳۹۵

فرمانده پليس فرودگاه کرمانشاه معرفي شد

فرمانده پليس فرودگاه کرمانشاه معرفي شد
۲۷ مهر ۱۳۹۵

معاون اجرايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

معاون اجرايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد
۱۷ مهر ۱۳۹۵

مانور طرح اضطراري فرودگاه با موفقيت انجام شد

مانور طرح اضطراري فرودگاه با موفقيت انجام شد
۱۴ مهر ۱۳۹۵

رشد 45 درصدي پروازها در فرودگاه کرمانشاه

رشد 45 درصدي پروازها در فرودگاه کرمانشاه
۱۲ مهر ۱۳۹۵

نشست مشترک مدير کل با معاون فرهنگي دادگستري و دفاتر هدمات هوايي

نشست مشترک مدير کل با معاون فرهنگي دادگستري و دفاتر هدمات هوايي
۱۱ مهر ۱۳۹۵

افزایش پرواز در مسیر مشهد- کرمانشاه

افزایش پرواز در مسیر مشهد- کرمانشاه
۱۰ مهر ۱۳۹۵

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه معرفی شد

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه معرفی شد