ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:10

3976

بندر عباس

نشست(11:47)

22:20

289

تهران

تاخير دارد

06:15

620

تهران

طبق برنامه

06:20

283

تهران

طبق برنامه

08:00

2829

تهران

طبق برنامه

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۱۷ آذر ۱۳۹۵

بهره‌برداری از ساختمان نوساز اداری فرودگاه کرمانشاه

بهره‌برداری از ساختمان نوساز اداری فرودگاه کرمانشاه
۲۶ آبان ۱۳۹۵

نشست كميته عمليات زمستاني فرودگاه كرمانشاه

نشست كميته عمليات زمستاني فرودگاه كرمانشاه
۲۳ آبان ۱۳۹۵

اجراي روکش آسفالت بخش هاي مختلف فرودگاه

اجراي روکش آسفالت بخش هاي مختلف فرودگاه
۸ آبان ۱۳۹۵

برقراري پرواز در مسير شيراز

برقراري پرواز در مسير شيراز
۱ آبان ۱۳۹۵

حضور عضو هئيت مديره و مدير کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه کرمانشاه

حضور عضو هئيت مديره و مدير کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه کرمانشاه
۲۸ مهر ۱۳۹۵

فرمانده پليس فرودگاه کرمانشاه معرفي شد

فرمانده پليس فرودگاه کرمانشاه معرفي شد
۲۷ مهر ۱۳۹۵

معاون اجرايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

معاون اجرايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد
۱۷ مهر ۱۳۹۵

مانور طرح اضطراري فرودگاه با موفقيت انجام شد

مانور طرح اضطراري فرودگاه با موفقيت انجام شد