ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:30

622

تهران

نشست(11:22)

12:10

1291

تهران

نشست(12:04)

13:00

7538

بندر عباس

نشست(12:47)

16:25

285

تهران

نشست(17:16)

18:45

1936

مشهد

طبق برنامه

kermanshah, Iran
Today: Thursday, 5 Nov 2015
21 °
22 °
10 °
26 Apr 2017
23 °
7 °
27 Apr 2017
23 °
7 °
28 Apr 2017
25 °
9 °
29 Apr 2017
26 °
11 °

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

گزارش تصویری گزارش تصویری

News
2017-04-18

بازديد مدير كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها از فرودگاه كرمانشاه

بازديد مدير كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها از فرودگاه كرمانشاه
2017-04-08

جابه جايي بيش از نيم ميليون مسافر در سال 95

جابه جايي بيش از نيم ميليون مسافر در سال 95
2017-03-27

بازديد نوروزي رضوي مشاور قائم مقام مدير عامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه كرمانشاه

بازديد نوروزي رضوي مشاور قائم مقام مدير عامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه كرمانشاه
2017-03-21

بازديد نوروزي مدير کل فرودگاه کرمانشاه از واحدهاي فرودگاهي

بازديدنوروزي مدير کل فرودگاه کرمانشاه از واحدهاي فرودگاهي