نمایش محتوا نمایش محتوا

سوال 1 : آیا بعد از صدور بلیط می توان مشخصات فردی را تغییر داد؟

جواب :  نام و نام خانوادگی درج شده به هنگام تهیه بلیط می بایست مطابق با شناسنامه مسافر بوده تا پذیرش مسافر با مشکل مواجه نشود. لازم به ذکر است تغییر نام بعد از صدور بلیط امکان پذیر نبوده و پرداخت هرگونه جریمه به دلیل مغایرت اسمی بر عهده مسافر می باشد.