پشتیبانی از افراد کم توان پشتیبانی از افراد کم توان

با استفاده از صفحه کلید (کیبرد)، صفحه سایت قابلیت بزرگ نمایی کردن دارد. با استفاده همزمان کلیدهای CTRL و + صفحه نمایش بزرگتر می گردد. همجنین می توانید از لینک زیر نرم افزار مربوط به افراد کم بینا به منظور تعامل این افراد با کامپیوتر را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود