ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

19:00

ایران ايرتورIRB958

مشهد

طبق برنامه

22:05

آسمانIRC626

تهران

طبق برنامه

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

News
2019-06-19

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98
2019-05-27

کنترلر ايراني داور برتر مسابقات فوتبال کنترلرهاي اروپا شد

کنترلر ايراني داور برتر مسابقات فوتبال کنترلرهاي اروپا شد
2019-05-27

ضرورت در نظر گرفتن پست سازماني براي مسوولان روابط عمومي فرودگاه ها

ضرورت در نظر گرفتن پست سازماني براي مسوولان روابط عمومي فرودگاه ها
2019-03-18

تاکيد مدير کل بر ارائه سرويس مناسب به مسافرين نوروزي

تاکيد مدير کل بر ارائه سرويس مناسب به مسافرين نوروزي