ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

22:00

آسمانIRC626

تهران

اعلام ورود

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۷ تير ۱۳۹۷

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد
۲۶ تير ۱۳۹۷

اعزام 1479 زائر حج تمتع سال 97 از طريق فرودگاه کرمانشاه

اعزام 1479 زائر حج تمتع سال 97 از طريق فرودگاه کرمانشاه
۲۶ تير ۱۳۹۷

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

سالگرد عروج ملکوتي بنيانگذار کبير انقلاب، امام راحل تسليت باد

سالگرد عروج ملکوتي بنيانگذار کبير انقلاب، امام راحل تسليت باد