ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:45

معراجMRJ2866

مشهد

نشست پایان دریافت بار

21:45

ایران ايرتورIRB958

مشهد

طبق برنامه

21:50

آسمانIRC626

تهران

طبق برنامه

21:55

ایران ایرIRA3411

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۶ تير ۱۳۹۸

امضاي تفاهمنامه فرودگاه هاي منطقه اي ياري رسان و ياري جوي با محوريت کرمانشاه

امضاي تفاهمنامه فرودگاه هاي منطقه اي ياري رسان و ياري جوي با محوريت کرمانشاه
۱۵ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه از 30 تير ماه 98
۶ خرداد ۱۳۹۸

کنترلر ايراني داور برتر مسابقات فوتبال کنترلرهاي اروپا شد

کنترلر ايراني داور برتر مسابقات فوتبال کنترلرهاي اروپا شد