ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

15:05

ایران ایرIRA3411

تهران

طبق برنامه

19:00

ایران ايرتورIRB958

مشهد

طبق برنامه

21:50

آسمانIRC626

تهران

طبق برنامه

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۶ خرداد ۱۳۹۸

کنترلر ايراني داور برتر مسابقات فوتبال کنترلرهاي اروپا شد

کنترلر ايراني داور برتر مسابقات فوتبال کنترلرهاي اروپا شد
۶ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت در نظر گرفتن پست سازماني براي مسوولان روابط عمومي فرودگاه ها

ضرورت در نظر گرفتن پست سازماني براي مسوولان روابط عمومي فرودگاه ها
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تاکيد مدير کل بر ارائه سرويس مناسب به مسافرين نوروزي

تاکيد مدير کل بر ارائه سرويس مناسب به مسافرين نوروزي
۲۷ اسفند ۱۳۹۷