ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

06:40

آسمانIRC620

تهران

طبق برنامه

07:50

آتاTBZ5710

تهران

طبق برنامه

09:00

زاگرسIZG4117

مشهد

طبق برنامه

16:05

آسمانIRC616

شیراز

طبق برنامه

16:40

کاسپینCPN6932

عسلویه

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۳۰ تير ۱۳۹۷

تقدير قائم مقام مدير عامل از مجتبي بياتي مدير کل فرودگاه کرمانشاه

تقدير قائم مقام مدير عامل شرکت فرودگاهها از مجتبي بياتي مدير کل فرودگاه کرمانشاه
۲۷ تير ۱۳۹۷

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد
۲۶ تير ۱۳۹۷

اعزام 1479 زائر حج تمتع سال 97 از طريق فرودگاه کرمانشاه

اعزام 1479 زائر حج تمتع سال 97 از طريق فرودگاه کرمانشاه
۲۶ تير ۱۳۹۷

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد

نخستين نشست هماهنگي عمليات حج تمتع سال 1397 فرودگاه کرمانشاه برگزار شد