ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:45

تابانTBN6231

مشهد

طبق برنامه

21:30

آتاTBZ5633

مشهد

طبق برنامه

22:00

ایران ایرIRA289

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۲ شهريور ۱۳۹۷

مدير ايمني جديد فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

بيرانوند عهده دار منصب مدير ايمني فرودگاه کرمانشاه شد
۲۲ شهريور ۱۳۹۷

فرمانده جديد سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

فرمانده جديد سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد
۱۴ شهريور ۱۳۹۷

اتمام عمليات بازگشت حجاج از طريق فرودگاه کرمانشاه

اتمام عمليات بازگشت حجاج از طريق فرودگاه کرمانشاه
۱۲ شهريور ۱۳۹۷

آغاز عمليات بازگشت حجاج کرمانشاه،ايلام و لرستان به ميهن اسلامي از طريق فرودگاه کرمانشاه

آغاز عمليات بازگشت حجاج کرمانشاه،ايلام و لرستان به ميهن اسلامي از طريق فرودگاه کرمانشاه