خبر خبر

نشست منطقه اي کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم فرودگاههاي غرب کشور در فرودگاه کرمانشاه
نشست منطقه اي کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم فرودگاههاي غرب کشور در فرودگاه کرمانشاه
نشست منطقه اي  کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم با حضور مدير كل امورمالي شركت فرودگاهها و مديران فرودگاههاي غرب كشور(همدان ،ايلام ،سنندج و خرم آباد) در فرودگاه كرمانشاه برگزار شد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد