خبر خبر

بازديد قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و مدير ستاد اقامه نماز اتسان از نمازخانه هاي فرودگاه
بازديد قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و مدير ستاد اقامه نماز اتسان از نمازخانه هاي فرودگاه
بازديد قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و مدير ستاد اقامه نماز اتسان از نمازخانه هاي فرودگاه
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در بازديد از نمازخانه هاي فرودگاه كرمانشاه بيان داشت :اقدامات انجام شده در راستاي ترويج وتوسعه فرهنگ نماز در فرودگاه كرمانشاه افتخار و بركتي است براي كشور و نيز الگويي بي بديل براي ديگران است .مظفرعملكرد مديريت اين فرودگاه در پشتيباني از فعاليتهاي نماز را كم نظير توصيف كرد و با اهداءلوح تقديرو يك جلد قرآن نفيس از مدير كل فرودگاه كرمانشاه تقدير كرد .شايان ذكر است در اين بازديد مديرستاد اقامه نماز استان نيز مظفر را همراهي مي كردند
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد