خبر خبر

تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور از مدير كل فرودگاه
تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور از مدير كل فرودگاه
تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور از مدير كل فرودگاه
بازديد قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و مدير ستاد اقامه نماز اتسان از نمازخانه هاي فرودگاه
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در بازديد از نمازخانه هاي فرودگاه كرمانشاه بيان داشت :اقدامات انجام شده در راستاي ترويج وتوسعه فرهنگ نماز در فرودگاه كرمانشاه افتخار و بركتي است براي كشور و نيز الگويي بي بديل براي ديگران است .مظفرعملكرد مديريت اين فرودگاه در پشتيباني از فعاليتهاي نماز را كم نظير توصيف كرد و با اهداءلوح تقديرو يك جلد قرآن نفيس از مدير كل فرودگاه كرمانشاه تقدير كرد .شايان ذكر است در اين بازديد مديرستاد اقامه نماز استان نيز مظفر را همراهي مي كردند
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد