خبر خبر

آخرين نشست ستاد اقامه نماز فرودگاه با محوريت تجليل از زحمات اعضاء به واسطه تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور
آخرين نشست ستاد اقامه نماز فرودگاه با محوريت تجليل از زحمات اعضاء به واسطه تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور
آخرين نشست ستاد اقامه نماز فرودگاه با محوريت تجليل از زحمات اعضاء به واسطه تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور
آخرين نشست ستاد اقامه نماز فرودگاه با محوريت تجليل از زحمات اعضاء به واسطه تقدير قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و زحمات يكساله
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد