خبر خبر

بازديد وزير راه و شهرسازي از فرودگاه کرمانشاه
بازديد وزير راه و شهرسازي از فرودگاه کرمانشاه
بازديد وزير راه و شهرسازي از فرودگاه کرمانشاه

وزير راه و شهرسازي جمعه 27 اسفند ماه از سطوح پروازي فرودگاه كرمانشاه بازديد كرد .آخوندي كه به منظور افتتاح قطعه یازده کریدور غرب کشور به كرمانشاه سفر كرده بود در بدو ورود مورد استقبال استاندار ، مقامات استاني و مدير كل فرودگاه قرار گرفت. آخوندي پس از افتتاح پروژه مذكور در جريان خروج از كرمانشاه ضمن بازديد از سطوح پروازي فرودگاه كرمانشاه در جريان وضيعت فعلي باند فرودگاه و نيز  روند اجراي مناقصه و شناسايي پيمانكار توسط بياتي مدير كل فرودگاه كرمانشاه قرار گرفت.گفتني است در اين بازديد استاندار كرمانشاه و مقامات استاني آخوندي را همراهي مي كردند.

شايان ذكر است عمليات اجرايي بهسازي عوامل پروازي و توسعه اپرون فرودگاه  كرمانشاه از سال آينده آغاز خواهد شدو در در آن  سطوح پروازي فرودگاه به مساحت 320 هزار متر مربع بهسازي خواهد شد.

آخوندي همچنين در مصاحبه زنده تلويزيوني با شبكه استاني زاگرس با اشاره به نقش محوري فرودگاه كرمانشاه و هاب بودن غرب كشور و نيز زير ساخت هاي مناسب اين فرودگاه به منظور افزايش پرواز از  نقش اثربخش در غرب كشور  در آينده خبر داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد