خبر خبر

بازديد نوروزي مدير کل فرودگاه کرمانشاه از واحدهاي فرودگاهي
بازديد نوروزي مدير کل فرودگاه کرمانشاه از واحدهاي فرودگاهي
بازديدنوروزي مدير کل فرودگاه کرمانشاه از واحدهاي فرودگاهي
مهندس بياتي مدير كل فرودگاه كرمانشاه دقايقي پس از تحويل سال نو ضمن حضور در واحدهاي مختلف فرودگاهي و تبريك سال نو از زحمات يك ساله پرسنل قدردراني كرد و از آنها خواست در سال جديد با حميت وسيع موجبات سرويس هرچه بهتر به مردم شريف را فراهم آورند
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد