خبر خبر

جابه جايي بيش از نيم ميليون مسافر در سال 95
جابه جايي بيش از نيم ميليون مسافر در سال 95
جابه جايي بيش از نيم ميليون مسافر در سال 95

رساند با پيگيري هاي مدون و مستمري كه صورت پذيرفته است  در 12 ماهه سال 95   5447پرواز داخلي و خارجي در فرودگاه كرمانشاه انجام شده است  كه نسبت به سال 94 شاهد رشد 30 درصدي پروازها در فرودگاه كرمانشاه بوده ايم.

بياتي مدير كل فرودگاه كرمانشاه ضمن اعلام اين خبر بيان داشت :577 هزار  و  550مسافر  داخلي و خارجي در فرودگاه كرمانشاه جابجا شده اند كه نسبت به سال گذشته شاهد رشد 31 درصدي اعزام و پذيرش مسافر بوده ايم.

بياتي  ميزان بار جابجا شده توسط مسافرين را را در طول اين مدت  3623 تن اعلام كرد كه در اين بخش نيز شاهد رشد 24 درصدي نسبت به مدت مشابه  سال گذشته بوده ايم. شايان ذكر است هم اكنون از فرودگاه كرمانشاه 120 پرواز برنامه هاي هفتگي به 7 مقصد داخلي  صورت مي پذيرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد