خبر خبر

بازديد مدير كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها از فرودگاه كرمانشاه
بازديد مدير كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها از فرودگاه كرمانشاه
بازديد مدير كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها از فرودگاه كرمانشاه
مدير كل مخابرات و فناوري شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به همراه معاونين از فرودگاه كرمانشاه بازديد كرد.آقاجاني ضمن بازديد از بخش هاي مختلف فرودگاه در جريان روند انجام پروژه هاي مخابراتي و it فرودگاه توسط مهندس بياتي مدير كل فرودگاه قرار گرفت.آقاجاني روند انجام پروژه هاي زيرساختي و نيزانجام شده در راستاي تكريم مسافرين و ارائه سرويس هرچه بهتر در فرودگاه كرمانشاه را اثربخش و مطلوب ارزيابي كرد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد