خبر خبر

ديدار مشاور مدير عامل و رئيس امور ايثارگران شرکت فرودگاهها با خانواده شهدا ي فرودگاه کرمانشاه
ديدار مشاور مدير عامل و رئيس امور ايثارگران شرکت فرودگاهها با ايثارگران فرودگاه کرمانشاه
حسيني مشاور مدير عامل و رئيس امور ايثارگران شركت فرودگاهها امروز با ايثارگران فرودگاه كرمانشاه بازديد كرد.حسيني در بدو ورود مورد استقبال مديركل فرودگاه كرمانشاه ،معاونين و مسئولين فرودگاه قرار گرفت .سپس رئيس امورايثارگران طي نشستي صميمي با ايثارگران فرودگاه ،‌ در جريان مشكلات آنها قرار گرفت و قول پيگيري به منظور مرتفع نمودن مشكلات آنها را داد.حضور در منزل شهيد عبدالعلي سليماني نخستين شهيد شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران  و ديدار با فرزندان و همسر ايشان از ديگر اقدامات حسيني در سفر به كرمانشاه بود
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد