خبر خبر

آگهي تجديدفراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‌ها، زیرساخت‌های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه کرمانشاه
آگهي تجديدفراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‌ها، زیرساخت‌های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه کرمانشاه

شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران- اداره‌كل فرودگاه كرمانشاه در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‌ها، عوامل پروازی و زيرساخت‌هاي تاسيسات مكانيكي و برقي و محوطه سازی فرودگاه كرمانشاه را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای فشرده چهار پاكتي به شركت‌هاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان براي دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نمايند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد