خبر خبر

تقدير فرمانده حوزه 5 بسيج کارمندي از مدير کل فرودگاه کرمانشاه
تقدير فرمانده حوزه 5 بسيج کارمندي از مدير کل فرودگاه کرمانشاه
تقدير فرمانده حوزه 5 بسيج کارمندي از مدير کل فرودگاه کرمانشاه
فرمانده حوزه 5 بسیج کارمندی امام محمد باقر(ع) با اهداء لوح تقدیری از مدیر کل فرودگاه کرمانشاه به واسطه اقدامات ارزشمند درراستای پشتیبانی از برنامه ها و ماموریت های بسیج و تجهیز و اختصاص امکانات مورد نیاز پایگاه بسیج این فرودگاه تقدیر کرد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد