خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرف تجاري و خدماتي و پارکينگ در فرودگاه کرمانشاه
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرف تجاري و خدماتي و پارکينگ در فرودگاه کرمانشاه
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
غرف تجاري و خدماتي و پارکينگ در فرودگاه کرمانشاه

اداره كل فرودگاه استان کرمانشاه در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از غرف تجاری و خدماتی و پارکینگ فرودگاه کرمانشاه به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد