خبر خبر

ابراهيمي عامل ذيحساب فرودگاه کرمانشاه با حفظ سمت عامل ذيحساب خرم آباد نيز شد
عبداله ابراهيمي عامل ذيحساب فرودگاه خرم آباد شد
ابراهيمي عامل ذيحساب فرودگاه کرمانشاه با حفظ سمت عامل ذيحساب خرم آباد نيز شد
عبداله ابراهیمی عامل ذیحساب  و رئیس اداره امور عمومی فرودگاه کرمانشاه با حفظ سمت و نظر به توانمندی های ایشان به عنوان عامل ذیحساب فرودگاه خرم آباد نیز منصوب شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد