خبر خبر

برقراري 22 پرواز فوق العاده نوروزي
برقراري پروازهاي فوق العاده نوروزي در مسير هاي نجف اشرف و اسپارتا
برقراري 22 پرواز فوق العاده نوروزي

مجتبی بیاتی مدیر کل فرودگاه کرمانشاه از برقراری پروازهای فوق العاده نوروزی در مسیر های نجف اشرف و اسپارتا خبر داد.بیاتی در ادامه افزود با توجه به پیگیریهای انجام شده و ظرفیت های فرودگاه کرمانشاه 22پرواز د رمسیرهای نجف اشرف و اسپارتا به عنوان پروازهای فوق العاده نوروزی از 29 اسفند ماه خبرداد.

وی افزود با توجه به ظرفیت های بالقوه استان و هاب بودن و نقش محوری فرودگاه کرمانشاه  در غرب کشور به دنبال آن هستیم مسافرین نوروزی از ارائه خدمات  در فرودگاه کرمانشاه رضایت کامل دشته باشند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد