خبر خبر

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضي استفاده از اماکن تجاري و خدماتي فرودگاه کرمانشاه
آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضي استفاده از اماکن تجاري و خدماتي فرودگاه کرمانشاه
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، در نظر دارد در راستاي تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مراجعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري و استفاده از اماکن و محل هاي تجاري / خدماتي و پارکينگ وسائط نقليه و راهبري چرخ هاي دستي حمل مسافر فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان، به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي، از طريق فراخوان عمومي اقدام نمايد.
متقاضيان جهت دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پیوست مراجعه کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد