ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

08:50

آتاTBZ5710

تهران

طبق برنامه

15:10

آسمانIRC622

تهران

طبق برنامه

16:45

تابانTBN6231

مشهد

طبق برنامه

16:55

آسمانIRC616

شیراز

طبق برنامه

21:30

آتاTBZ5633

مشهد

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۲ شهريور ۱۳۹۷

مدير ايمني جديد فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

بيرانوند عهده دار منصب مدير ايمني فرودگاه کرمانشاه شد
۲۲ شهريور ۱۳۹۷

فرمانده جديد سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

فرمانده جديد سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد
۱۴ شهريور ۱۳۹۷

اتمام عمليات بازگشت حجاج از طريق فرودگاه کرمانشاه

اتمام عمليات بازگشت حجاج از طريق فرودگاه کرمانشاه
۱۲ شهريور ۱۳۹۷

آغاز عمليات بازگشت حجاج کرمانشاه،ايلام و لرستان به ميهن اسلامي از طريق فرودگاه کرمانشاه

آغاز عمليات بازگشت حجاج کرمانشاه،ايلام و لرستان به ميهن اسلامي از طريق فرودگاه کرمانشاه